Κουρουγκιαούρης Κων/νος Περάκης Ανδρέας

Περάκης Ανδρέας

Κουρουγκιαούρης Κων/νος

Νούμερο: 12
Σωματείο: ΑΟΚΡΗΤΗΣ ΑΟΚΡΗΤΗΣ
Χώρα: Greece
Αυτοκίνητο: Peugeot
Τύπος: 206 XS
Κλάση: E10
Κατηγορία: C4